Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ATT Phần mở rộng tập tin

Tập tin att là gì và làm sao mở nó - Web Form Post Data File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin att không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở att trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin att bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng tập tin này sẽ được tạo khi người dùng Internet điền thông tin và gửi đi trên một trang web. Sau khi thao tác gửi đi đã hoàn tất, các tập tin có đuôi .att sẽ được gửi đến người nhận bằng email.

Tên thường gặp của các tập tin .att là postdata.att.

att tập tin -phần mềm có thể mở att tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem att tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới att tập tin
EditPlus 5.0.1764
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng

Mở att tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Weaver Software PostData Spider