Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.AU3 Phần mở rộng tập tin

Tập tin au3 là gì và làm sao mở nó - Autoit V3 Script File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin au3 không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở au3 trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin au3 bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Mã tự động được tạo ra từ AutoIt v3, một chương trình tạo mã miễn phí sử dụng ngôn ngữ tương tự như BASIC; được thiết kế để thực thi những lệnh tự động trong Windows và cho những mục đích khác. AutoIt có thể mô phỏng bàn phím, di chuyển chuột và thay đổi cửa sổ windows, có thể thực hiện các nhiệm vụ tự động mà VBScript hoặc SendKeys không làm được.

au3 tập tin -phần mềm có thể mở au3 tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem au3 tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới au3 tập tin
AutoIt 3.3.8.1
Phần mềm giúp thực hiện các tác vụ tự động trên máy tính
Đánh giá của người dùng