Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.AUX Phần mở rộng tập tin

Tập tin aux là gì và làm sao mở nó - LaTeX Auxiliary File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin aux không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở aux trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin aux bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin được tạo ra bởi TeX và LaTeX, là chuẩn xắp chữ thường được sử dụng để viết các bài báo khoa học và những văn bản kỹ thuật khác; bao gồm thông tin về một văn bản như các chú thích, mục thư mục và các tham khảo chéo. Những tập tin AUX được viết khi tập tin .TEX được sắp chữ (định dạng cho một văn bản đầu ra) bởi LaTeX. Từ khi sự tạo ra văn bản LaTeX có thể thực hiện nhiều bước trước văn bản được hoàn thành (do tập tin và tham khảo chéo), tập tin AUX được sử dụng để lưu trữ thông thin giữa các lần chạy của quá trình biên dịch LaTeX.

aux tập tin -phần mềm có thể mở aux tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem aux tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới aux tập tin
  • MiKTeX
  • TeXworks
  • proTeXt
  • LaTeX Editor
  • LyX/Mac
  • TeX Live