Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.AWD Phần mở rộng tập tin

Tập tin awd là gì và làm sao mở nó - Microsoft Fax Document File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin awd không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở awd trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin awd bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Hình ảnh Fax, còn được gọi là "At Work Document," được tạo ra bởi phần mềm Microsoft Fax; lưu trữ nội dung của fax nhận được, bao gồm văn bản và thông tin cấu trúc trang; có thể được chuyern thành một tập tin .TIF bằng cách thực thi chương trình awdvstub.exe , nằm trong thư mục i386win9xmigfax trên đĩa CD cài đặt Windows XP/2000. Những tập tin AWD có thể được xem và chuyển đổi thành nhiều định dạng ảnh thông dụng hơn bằng cánh sử dụng những công cụ phần mềm hỗ trợ fax.

awd tập tin -phần mềm có thể mở awd tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem awd tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới awd tập tin
IrfanView 4.51
Trình xử lý ảnh kĩ thuật số cổ điển
Đánh giá của người dùng

Mở awd tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • SFaxTools Studio Smart FaxSee
  • SFaxTools Studio FaxSee Pro
  • Polybytes PolyView
  • Microsoft awdvstub.exe