Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.AWS Phần mở rộng tập tin

Tập tin aws là gì và làm sao mở nó - Ability Spreadsheet Spreadsheet File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin aws không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở aws trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin aws bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin bản tính được tạo ra bởi Ability Spreadsheet, một chương trình bao gồm Ability Office; tương thích với những tập tin Microsoft Excel (.XLS và .XLSX) và lưu dữ liệu được sắp xếp như là một mô hình lưới gồm hàng và cột; hỗ trợ nhiều thẻ trong cùng một bản tính. Những tập tin AWS có thể được lưu lại dưới các định dạng XLS và XLSX Microsoft Excel.

aws tập tin -phần mềm có thể mở aws tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem aws tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới aws tập tin
  • Ability Office