Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.AXD Phần mở rộng tập tin

Tập tin axd là gì và làm sao mở nó - Asp.net Web Handler File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin axd không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở axd trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin axd bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Là một tập tin được dùng trong ASP.NET để xử lý các yêu cầu tài nguyên nhúng vào (embedded); cung cấp các hướng dẫn để nhận lại các tài nguyên nhúng như hình ảnh, file JavaScript và .CSS. AXD còn được dùng để chèn các tài nguyên vào trang web người dùng và truy cận chúng theo cách thông thường từ máy chủ.

File AXD thường được đặt tên Webresource.axd và kèm theo một đối tượng loại "AssemblyResourceLoader".

axd tập tin -phần mềm có thể mở axd tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem axd tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới axd tập tin
  • Microsoft Visual Studio 2013