Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.AXX Phần mở rộng tập tin

Tập tin axx là gì và làm sao mở nó - Axcryot Encrypted File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin axx không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở axx trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin axx bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng này là một mã nguồn mạnh mẽ và hữu ích dùng trên tất cả các hệ điều hành Window như 95/98/NT/ME/2K/XP, tích hợp với Windows Explorer, với vài cú click chuột người dùng có thể mã hóa, giải mã, nén, quét xem và chỉnh sửa các tập tin.
Tập tin .axx loại chủ yếu liên quan đến tiện ích bảo vệ và bảo mật cá nhân "AxCrypt 'của dữ liệu Axon.

axx tập tin -phần mềm có thể mở axx tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem axx tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới axx tập tin
  • Axantum AxCrypt

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp axx Logo Windows