Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.AZZ Phần mở rộng tập tin

Tập tin azz là gì và làm sao mở nó - Azz Cardfile Information Card File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin azz không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở azz trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin azz bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin được tạo ra từ AZZ Cardfile, một chương trình miễn phí sử dụng để sắp xếp thông tin cá nhân; có thể bao gồm địa chỉ, số điện thoại, danh bạ cá nhân, tham khảo, Ghi chú và công thức; có thể được bảo về bằng mật mã. Những tập tin AZZ được nén bằng chương trình nén Zip.

azz tập tin -phần mềm có thể mở azz tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem azz tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới azz tập tin
azzCardfile 4.1.16
Tải về azzCardfile, phiên bản 4.1.16
Đánh giá của người dùng