Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.BAK Phần mở rộng tập tin

Tập tin bak là gì và làm sao mở nó - Tập tin sao lưu dự phòng

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin bak không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở bak trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin bak bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin sao lưu dự phòng

bak tập tin -phần mềm có thể mở bak tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem bak tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới bak tập tin
  • Microsoft SQL Server 2012
  • Autodesk AutoCAD 2014