Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.BAK~ Phần mở rộng tập tin

Tập tin bak~ là gì và làm sao mở nó - AbiWord Auto-Saved Document File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin bak~ không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở bak~ trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin bak~ bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Đây là một tập tin tạo bởiAbiWord một chương trình xử lý văn bản mã nguồn mở, Tệp có khả năng tự động lưu lại.

Tập tin được dùng để tạo các bản sao lưu của văn bản đang được mở. Khi chương trình Word đóng bất ngờ mà không thông báo cho người dụng thì tệp được sử dụng để khôi phục tài liệu đã bị đóng,

bak~ tập tin -phần mềm có thể mở bak~ tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem bak~ tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới bak~ tập tin
  • AbiSource AbiWord