Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.BAS Phần mở rộng tập tin

Tập tin bas là gì và làm sao mở nó - Basic Source Code File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin bas không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở bas trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin bas bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Đây là loại tập tin mã nguồn được viết bằng ngôn ngữ lập trình BASIC. Nó là từ viết tắt của "Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code”. Các phiên bản khác nhau đều được phát triển bằng ngôn ngữ lập trình này.

Ngôn ngữ lập trình BASIC được phát triển lần đầu tiên năm 1960.

bas tập tin -phần mềm có thể mở bas tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem bas tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới bas tập tin
BBC BASIC for Windows 5.94a
Tải về BBC BASIC for Windows, phiên bản 5.94a
Đánh giá của người dùng

Mở bas tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Microsoft Visual Studio 2010
  • FreeBASIC
  • PureBasic
  • PowerBASIC
  • Blitz Research BlitzMax
  • True BASIC

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp bas Logo Windows