Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.BAT Phần mở rộng tập tin

Tập tin bat là gì và làm sao mở nó - Batch File (executable)

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin bat không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở bat trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin bat bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Là một batch file DOS dùng để thực thi các lệnh bằng Windows Command Prompt; chứa một chuỗi lệnh thường thực thi trong Dos nên file BAT thường được dùng để khởi chạy các chương trình hay các tiện tích bảo dưỡng trong Windows. Tập tin BAT có thể tạo bằng tay và biên tập để có thể tự động hóa các nhiệm vụ cũng như các thao tác lập đi lập lại.

Tập tin có thể tạo bởi một chương trình biên tập cơ bản.

bat tập tin -phần mềm có thể mở bat tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem bat tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới bat tập tin
EditPlus 5.1.1828
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng

Mở bat tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Microsoft Windows Command Prompt
  • Parallels Desktop 9 for Mac

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp bat Logo Windows