Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.BC! Phần mở rộng tập tin

Tập tin bc! là gì và làm sao mở nó - BitComet Incomplete File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin bc! không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở bc! trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin bc! bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tải không giới hạn với BitComet, một chương trình BitTorrent. Tệp được tạo ra khi quá trình tải về bắt đầu và đổi sang định dáng chính xác khi quá trình tải kết thúc.

Nếu quá trình tải về bị dừng lại hay gián đoạn, bạn có thể resume lại với điều kiện là file vẫn còn ở trên máy chủ của BitTorrent.

bc! tập tin -phần mềm có thể mở bc! tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem bc! tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới bc! tập tin
  • BitComet

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp bc! Logo Windows