Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.BCP Phần mở rộng tập tin

Tập tin bcp là gì và làm sao mở nó - Borland C++ Makefile

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin bcp không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở bcp trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin bcp bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Chương trình phần mềm tạo tập tin, mô tả những tập tin, những phần phụ thuộc, và luật để xây dựng ứng dụng C++; sử dụng trong công cụ phát triển Borland C/C++ trước khi C++ Builder; tạo ra cho những chương trình 16-bit, nhưng cũng có thể hỗ trợ những chương trình 32-bit.

bcp tập tin -phần mềm có thể mở bcp tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem bcp tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới bcp tập tin
  • Borland C++ Compiler