Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.BGL Phần mở rộng tập tin

Tập tin bgl là gì và làm sao mở nó - Flight Simulator Scenery File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin bgl không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở bgl trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin bgl bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Microsoft Flight Simulator, một trò chơi mô phỏng chuyến bay; gồm dữ liệu quang cảnh dùng cho vị trí bay và sân bay; những vị trí nhỏ chỉ cần một tập tin BGL, trong khi nhiều vị trí phức tạp hơn và sân bay cần nhiều tập tin BGL. Những tập tin BGL đi kèm với Flight Simulator không nên bị chỉnh sửa. Tuy nhiên, những tập BGL có thể được tạo ra để sử dụng cho những vị trí bay và sân bay tùy chỉnh. Những tập tin nên được lưu vào thư mục sau: Microsoft Flight Simulator XAddOn Sceneryscenery Chúng có thể được lưu vào một thư mục tùy chỉnh nằm trong thư mục Flight Simulator, như là thư mục sau: Microsoft Flight Simulator XCustomscenery Những tập tin tùy chỉnh BGL có thể được tạo ra và biên dịch bằng cách sử dụng một chương trình thứ ba như FSX Planner. Một khi những tập tin tùy chỉnh BGL được đưa vào thư mục tương ứng, nó sẽ được cho phép trong trò chơi.

bgl tập tin -phần mềm có thể mở bgl tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem bgl tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới bgl tập tin
  • Microsoft Flight Simulator X Gold Edition
  • zBlueSoftware FSX Planner