Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.BK1 Phần mở rộng tập tin

Tập tin bk1 là gì và làm sao mở nó - Autodesk Backup File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin bk1 không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở bk1 trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin bk1 bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin sao lưu tạo ra từ các sản phầm Autodesk, bao gồm AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop, và AutoCAD Map; lưu trữ một tập tin .BAK đã được đổi tên phần mở rộng thành ".bk1"; tên được đổi khi chương trình Autodesk bị tắt đột xuất. Những tập tin BAK tự động được tạo ra khi người sử dụng lưu những tập tin vẽ. Do đó, khi một chương trình bị tắt đột xuất, ứng dụng Autodesk cố gắng đổi trên tập tin BAK thành BK1 để tránh tập tin bị hư thay thế tập tin sao lưu gốc. Ghi chú: nếu phần mở rộng BK1 đã được sử dụng rồi, các chương trình Autodesk sử dụng từ ".bk2" đến ".bk9," cũng như từ ".bka" đến ".bkz" và từ ".baa" đến ".bzz" cho đến khi phần mở rộng độc nhất được tìm thấy.

bk1 tập tin -phần mềm có thể mở bk1 tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem bk1 tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới bk1 tập tin
  • Autodesk AutoCAD 2014
  • Autodesk AutoCAD Mechanical 2014