Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.BKF Phần mở rộng tập tin

Tập tin bkf là gì và làm sao mở nó - Tập tin sao lưu của Microsoft

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin bkf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở bkf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin bkf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin sao lưu của Microsoft

bkf tập tin -phần mềm có thể mở bkf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem bkf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới bkf tập tin
  • Microsoft Windows Backup Utility
  • Microsoft Windows NT Backup - Restore Utility
  • SysTools BKF Repair

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp bkf Logo Windows