Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.BKP Phần mở rộng tập tin

Tập tin bkp là gì và làm sao mở nó - Tập tin sao lưu dự phòng

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin bkp không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở bkp trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin bkp bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin sao lưu dự phòng

bkp tập tin -phần mềm có thể mở bkp tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem bkp tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới bkp tập tin