Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.BLD Phần mở rộng tập tin

Tập tin bld là gì và làm sao mở nó - Envisioneer Building Project File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin bld không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở bld trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin bld bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin .bld được sử dụng để thiết kế các tòa nhà, phát triển tài liệu của các tòa nhà và xác định cụ thể vật liệu xây dựng cần thiết.

Tập tin thường được sử dụng trong việc xác minh các thông số kỹ thuật và hiển thị hóa các tòa nhà trước khi bắt đầu quá trình xây dựng.

bld tập tin -phần mềm có thể mở bld tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem bld tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới bld tập tin
  • Cadsoft Envisioneer