Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.BLEND Phần mở rộng tập tin

Tập tin blend là gì và làm sao mở nó - Blender 3d Data File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin blend không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở blend trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin blend bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Đây là định dạng của một loại tập tin dự án tạo bằng cách dùng phần mềm Blend. Đây là một phần mềm mã nguồn mở để tạo các mô hình 3D.

Tập tin mang đuôi .blend gồm tất cả những đối tượng, âm thanh, cấu tạo, hình ảnh… của một dự án nào đó.

blend tập tin -phần mềm có thể mở blend tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem blend tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới blend tập tin
  • Blender