Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.BLOB Phần mở rộng tập tin

Tập tin blob là gì và làm sao mở nó - Valve Steam Archive File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin blob không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở blob trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin blob bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Steam là một chương trình phân phối phần mềm trực tuyến do công ty Valve phát triển. Các tập tin dữ liệu trong chương trình được lưu dưới định dạng .blob.

Dữ liệu lưu trong các tập tin này chủ yếu là thông tin đăng ký người dùng.

blob tập tin -phần mềm có thể mở blob tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem blob tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới blob tập tin
Steam v018 1546909276
Tải game về desktop
Đánh giá của người dùng

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp blob Logo Windows