Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.BMK Phần mở rộng tập tin

Tập tin bmk là gì và làm sao mở nó - Powerdvd Moviemark Bookmark File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin bmk không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở bmk trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin bmk bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin đánh dấu tạo ra từ PowerDVD, một chương trình chơi video nâng cao dành cho phim HD và 3D; bao gồm một đánh dấu, được gọi là MovieMark, cho một video, bao gồm dấu thời gian, thoong tin phim và thảo luận của người dùng. Những tập tin BMK được sử dụng để chia sẽ các trao đổi và bình luận phim qua email và internet.

bmk tập tin -phần mềm có thể mở bmk tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem bmk tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới bmk tập tin
CyberLink PowerDVD 18.0.1822.62
Trình chạy đa phương tiện và Blu-Ray
Đánh giá của người dùng