Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.BOX Phần mở rộng tập tin

Tập tin box là gì và làm sao mở nó - E-mail Mailbox File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin box không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở box trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin box bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Chương trình .box thường được sử dụng nhiều để lưu trữ thư điện tử. Nhiều loại ứng dụng thư điện tử có thể sử dụng tập tin .box cho việc lưu trữ các thông điệp thư điện tử.


Sau khi mở các tập tin BOX, các thông điệp thư điện tử có thể được mở riêng.

box tập tin -phần mềm có thể mở box tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem box tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới box tập tin
  • IBM Lotus Notes
  • Calypso Email
  • Foxmail

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp box Logo Windows