Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.BRD Phần mở rộng tập tin

Tập tin brd là gì và làm sao mở nó - Eagle Circuit Board File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin brd không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở brd trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin brd bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

BRD là sản phẩm kết quả của sự hợp tác giữa Allegro và Cadence Design Systems. Ngoài ra, một số chương trình khác cũng dùng chung nền tảng với BRD.

Trong số đó có Bizlnt Smart Charts for Pharmaceuticals. Ứng dụng này cho phép trang web của bạn và các chương trình khác có liên quan thu hút ứng dụng xuất dữ liệu. Vì vậy, nó chỉ được sử dụng để truyền tải dữ liệu.

brd tập tin -phần mềm có thể mở brd tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem brd tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới brd tập tin
  • CadSoft EAGLE
  • CadSoft EAGLE Light Edition