Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.BRO Phần mở rộng tập tin

Tập tin bro là gì và làm sao mở nó - CreataCard Brochure Project File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin bro không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở bro trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin bro bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

BRO là định dạng có liên quan đến BR-532 Digital Studio. Định dạng này dùng chung nền tảng với một số khác như Creatacard – Booklet/Brochure Project được quản lý và sản xuất bởi Broderbund Embroidery File. Tập tin này chứa các đường may thêu, chủ yếu dùng trong phần mềm Volts and Bits.

Bạn có thể dễ dàng hiệu chỉnh dữ liệu của mình bằng Embird Plus và Tree professional Broadleaf Creator File.

bro tập tin -phần mềm có thể mở bro tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem bro tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới bro tập tin
  • Broderbund PrintMaster 2012 Platinum
  • Broderbund CreataCard

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp bro Logo Windows