Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.BSB Phần mở rộng tập tin

Tập tin bsb là gì và làm sao mở nó - Bioshock Saved Game File

  • Mục lục tập tin: Tập tin Game
  • Nhà phát triển: Take-Two Interactive Software
Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin bsb không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở bsb trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin bsb bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin .bsb có liên quan đến các nhóm tập tin trò chơi nhấn mạnh sự kết nối của các tập tin bằng phần mở rộng .bsb. Nó có thể được xem xét bởi các phần không liên quan hoặc khác nhau của phần mềm.

Nó được dựa trên trò chơi bắn súng đầu tiên "Bioshock" SWAT hay Texas A & M Công cụ Đánh giá Đất và Nước

bsb tập tin -phần mềm có thể mở bsb tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem bsb tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới bsb tập tin
  • Take-Two Interactive BioShock

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp bsb Logo Windows