Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.BT! Phần mở rộng tập tin

Tập tin bt! là gì và làm sao mở nó - Bitspirit Incomplete Download File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin bt! không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở bt! trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin bt! bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin .bt cho biết cách ứng dụng BluffTitler sử dụng các tập tin được liên kết với phần mềm Outerspace này. BluffTitler rất hữu ích trong việc tạo các hiệu ứng văn bản và tựa đề 3D.

VTBuilder cũng được sử dụng cho các phần mở rộng tập tin BT, định dạng này được thiết kế đơn giản, dễ đọc và dễ viết.

bt! tập tin -phần mềm có thể mở bt! tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem bt! tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới bt! tập tin
  • BitSpirit

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp bt! Logo Windows