Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.C Phần mở rộng tập tin

Tập tin c là gì và làm sao mở nó - C/C++ Source Code File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin c không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở c trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin c bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Loại tập tin này chủ yếu chứa các mã nguồn. Mã nguồn của các chương trình C và C++ được lưu trong các tập tin có định dạng .c này.

Một mã nguồn hoàn chỉnh thậm chí chỉ cần duy nhất một file .c để lưu trữ.

c tập tin -phần mềm có thể mở c tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem c tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới c tập tin
EditPlus 5.0.1764
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng

Mở c tập tin - các chương trình khác Logo Windows

 • GNU Emacs
 • Microsoft Visual Studio 2013
 • gVim
 • MacroMates TextMate
 • Vim
 • Embarcadero C++Builder
 • Eclipse IDE for C/C++ Developers
 • Code::Blocks
 • Borland C++Builder
 • BloodshedSoftware Dev-C++
 • ZinjaI
 • Apple Xcode
 • Freescale CodeWarrior Development Tools

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp c Logo Windows