Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.CAP Phần mở rộng tập tin

Tập tin cap là gì và làm sao mở nó - Packet Capture File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin cap không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở cap trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin cap bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tệp Cap là tập tin chứa những gói dữ liệu thu thập từ những chương trình trong quá trình chúng trao đổi dữ liệu với nhau.

Một trong những tính năng ưu việt của tập tin này là lưu trữ những dữ liệu thô trong quá trình trao đổi dữ liệu. Nó được ví như là tập tin xương sống hay tập tin dấu viết thường được dùng bởi nhiều ứng dụng theo dõi khi cần đến.

cap tập tin -phần mềm có thể mở cap tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem cap tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới cap tập tin
wireshark 2.6.6
Theo giõi các gói dữ liệu được chuyển qua mạng
Đánh giá của người dùng

Mở cap tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Netscout Sniffer
  • PacketBone BoneLight
  • Klos PacketView Pro

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp cap Logo Windows