Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.CAR Phần mở rộng tập tin

Tập tin car là gì và làm sao mở nó - Car Explorer Data File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin car không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở car trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin car bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Dđây là một tập tin dữ liệu dùng trong Car Explorer một chương dùng để xem các thông tin về các dòng xe khác nhau; dữ liệu lưu lại ở định dạng eXtensible Car Description (XCD) một định dạng chuẩn để lưu trữ dự liệu xe hơi.

Phần mềm có thể cung cấp đa dạng thông tin như: Thông tin sản xuất và model, năm sản xuất, giá cả, kích thước.

car tập tin -phần mềm có thể mở car tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem car tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới car tập tin
  • Car Explorer

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp car Logo Windows