Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.CAS Phần mở rộng tập tin

Tập tin cas là gì và làm sao mở nó - Autodesk Cascade License File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin cas không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở cas trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin cas bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin chứng chỉ sử dụng bởi các sản phẩm Autodesk như AutoCAD và Revit; chứa thông tin xác nhận việc mua bán một phần mềm; sử dụng trong cấu hình chứng chỉ "theo tầng", nơi mà quá trình cài đặt mạng của phần mềm có thể sử dụng bởi nhiều máy tính nối mạng với nhau. Những tập tin CAS sử dụng tên CascadeInfo.cas . Những tập tin có thể bị lỗi khi máy tính bị tắt đột ngột, không cho phép truy cập vào phần mềm. Nếu điều này xảy, liên hệ hỗ trợ của Autodesk để có thể giải quyết vấn đề. Thông thường, tập tin CascadeInfo.cas nằm trong thư mục sau:
Windows Vista/7: C:ProgramDataAutodeskADLM Windows XP: C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataAutodeskADLM Mac OS X: /Library/Application Support/Autodesk/Adlm/.config/

cas tập tin -phần mềm có thể mở cas tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem cas tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới cas tập tin
  • Autodesk AutoCAD 2014
  • Autodesk AutoCAD MEP 2014
  • Autodesk Revit Structure 2014
  • Autodesk Revit Architecture 2014

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp cas Logo Windows