Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.CBT Phần mở rộng tập tin

Tập tin cbt là gì và làm sao mở nó - Comic Book TAR File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin cbt không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở cbt trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin cbt bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Lưu trữ sách truyện tranh tạo ra bằng công cụ lưu trữ TAR; bao gồm một chuỗi tập tin hình ảnh có thể được xem như là một quyển truyện tranh bằng cách sử dụng một chương trình tương thích. Những tập tin CBT có thể được giải nén bằng cách sử dụng công cụ lưu trữ .TAR, như StuffIt Expander. Tuy nhiên, những tập tin ảnh có thể được sắp xếp một cách không theo thứ tự.

cbt tập tin -phần mềm có thể mở cbt tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem cbt tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới cbt tập tin
  • Smith Micro StuffIt Deluxe 2010
  • Smith Micro StuffIt Deluxe 2011
  • CDisplayEx