Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.CC Phần mở rộng tập tin

Tập tin cc là gì và làm sao mở nó - C++ Language Source Code File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin cc không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở cc trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin cc bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Mã nguồn cho một chương trình C++; có thể bao gồm tất cả những mã cho một chương trình lẻ hoặc một vài tập tin mã nguồn cho một dự án chương trình; bao gồm những chức năng được biên dịch vào mã máy tinh, khiến cho hệ điều hành máy tính có thể hiểu được. Có thể được chỉnh sửa bằng một trình soạn thảo, mặc dù nó không hiện cú pháp nổi bật, tính năng phổ biến trong hầu hết các phần mềm phát triển chương trnhf.

cc tập tin -phần mềm có thể mở cc tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem cc tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới cc tập tin
  • Vi
  • GNU Emacs
  • Microsoft Visual Studio 2013
  • GNU project C and C++ compiler (GCC)
  • BloodshedSoftware Dev-C++
  • Apple Xcode
  • Freescale CodeWarrior Development Tools
  • Embarcadero Technologies C++ Builder

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp cc Logo Windows