Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.CCD Phần mở rộng tập tin

Tập tin ccd là gì và làm sao mở nó - CloneCD Disc Image File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin ccd không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở ccd trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin ccd bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin .ccd là tập tin ảnh đĩa tạo bởi ứng dụng phần mềm CloneCD Đây là phần mềm sao lưu đĩa CD vốn phát triển bởi công ty SlySoft Inc với mục đích sao chép hiệu quả đĩa CD có chứa dữ liệu hoặc các tập tin âm thanh.

Định dạng này chứa thông tin kiểm soát một tập tin .IMG tương có dữ liệu ảnh đĩa kích cỡ lớn hơn nhiều tập tin .CCD. Khi thêm hay burn một ảnh đĩa CloneCD, người dùng cần cả tập tin IMG và CCD.
Dữ liệu CD có cấu trúc hợp lý có thể sao chép và lưu bằng cách sử dụng định dạng ASCII.

ccd tập tin -phần mềm có thể mở ccd tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem ccd tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới ccd tập tin
  • H+H Software Virtual CD
  • Smart Projects IsoBuster
  • Lightning UK! ImgBurn
  • SlySoft CloneCD
  • SlySoft Virtual CloneDrive

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp ccd Logo Windows