Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.CCX Phần mở rộng tập tin

Tập tin ccx là gì và làm sao mở nó - Click & Create Extension File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin ccx không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở ccx trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin ccx bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin được sử dụng bởi Clickteam Multimedia Fusion và The Games Factory (phần mềm phát triển trò chơi); bao gồm những thành phần thêm có thể dùng để phát triển trò chơi như thuật toán trí thông minh nhân tạo hoặc tái sử dụng vật thể game; cho phép nhà phát triển tùy chỉnh tích hợp các thành phần.

ccx tập tin -phần mềm có thể mở ccx tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem ccx tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới ccx tập tin
  • Clickteam Multimedia Fusion
  • Clickteam The Games Factory

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp ccx Logo Windows