Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.CDX Phần mở rộng tập tin

Tập tin cdx là gì và làm sao mở nó - ChemDraw Exchange File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin cdx không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở cdx trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin cdx bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

ChemDraw là một phần mềm hóa học nổi tiếng dùng để vẽ, chỉnh sửa phân tử. Các tập tin về thông tin hóa học do chương trình tạo ra sẽ được lưu ở định dạng .cdx.

Nếu các tập tin .cdx bị thay đổi vị trí nó sẽ chuyển sang định dang .cdxml.

cdx tập tin -phần mềm có thể mở cdx tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem cdx tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới cdx tập tin
  • CambridgeSoft ChemDraw
  • Open Babel
  • XDrawChem

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp cdx Logo Windows