Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.CEL Phần mở rộng tập tin

Tập tin cel là gì và làm sao mở nó - Affymetrix Probe Results File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin cel không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở cel trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin cel bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin dữ liệu tạo ra từ phần mềm phân tích hình ảnh chip gene; bao gồm dữ liệu trích ra từ "đoạn mồi" trên Affymetrix GeneChip; có thể chưa hàng nghìn điểm dữ liệu và có thể có kích thước lớn; có thể được xử lý bằng thuật toán phần mềm và ảnh hóa trên hệ thống lưới 2D như là một phần có thí nghiệp toàn thể bộ gene. Một Affymetrix GeneChip là một chip sinh học chứ một chip gene thích hợp cho một thí nghiệm. Để tạo những con chip, một mảnh kính hoặc đĩa silicon được xếp với các đoạn mồi, báo cáo mức độ biểu hiện như là giá trị phù hợp (perfect match - PM) và không phù hợp (mismatch - MM), dựa vào chúng có bổ sung vào đoạn DNA mẫu gốc hay không. Những giá trị có thể thể được sử dụng để nghiên cứu sự thay đổi của DNA, được gọi là single-nucleotide polymorphisms (SNPs), được sử dụng trong nghiên cứu ở người và động vật. Định dạng tập tin CEL có nhiều phiên bản, sử dụng nhiều định dạng khác nhau. Ví dụ, phiên bản 3 sử dụng định dạng văn bản ASCII trong khi phiên bản 4 sử dụng định dạng nhị phân. Ghi chú: những tập tin CEL đòi hỏi tập tin .CDF tương ứng, là một từ điển.

cel tập tin -phần mềm có thể mở cel tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem cel tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới cel tập tin
  • The MathWorks MATLAB
  • Affymetrix Tiling Analysis Software
  • VSN GenStat
  • RMAExpress
  • dChip
  • multi-aff-py

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp cel Logo Windows