Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.CHK Phần mở rộng tập tin

Tập tin chk là gì và làm sao mở nó - Saved File Fragment File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin chk không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở chk trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin chk bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

CHK là định dạng tệp bị phân đoạn. Chúng sẽ bị xóa đi sau khi chúng ta chạy Scandisk hoặc CHKDISK. Trước khi xóa máy tính sẽ xem xét liệu chúng còn lưu bất kỳ dữ liệu quan trọng nào ko.

CHK-Mate sẽ là chương trình đảm nhiệm công việc đó.

chk tập tin -phần mềm có thể mở chk tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem chk tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới chk tập tin
  • DIY DataRecovery CHK-Mate
  • UnCHK
  • FileCHK

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp chk Logo Windows