Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.CHM Phần mở rộng tập tin

Tập tin chm là gì và làm sao mở nó - Tập tin giúp đỡ dựa vào các HTML tổng hợp của Microsoft

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin chm không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở chm trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin chm bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin giúp đỡ dựa vào các HTML tổng hợp của Microsoft

chm tập tin -phần mềm có thể mở chm tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem chm tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới chm tập tin
WinCHM - help authoring software 5.29
Tải về WinCHM - help authoring software, phiên bản 5.29
Đánh giá của người dùng
Internet Explorer 11.0.11
Trình duyệt từ Microsoft
Đánh giá của người dùng
Mozilla Firefox 64.0.2 (Quantum)
Trình duyệt thân thiện người dùng và tùy chỉnh cao
Đánh giá của người dùng
Safari for Windows 5.1.7
trình duyệt web sáng tạo từ Apple
Đánh giá của người dùng

Mở chm tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • xCHM
  • GridinSoft CHM Decoder
  • GridinSoft CHM Editor
  • Dawningsoft PowerCHM
  • Guohua ChmDecompiler
  • Help Explorer Viewer
  • Chmox
  • Enolsoft CHM View

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp chm Logo Windows