Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.CHR Phần mở rộng tập tin

Tập tin chr là gì và làm sao mở nó - 3ds Max Characters File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin chr không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở chr trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin chr bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

3ds Max là một phần mềm đồ họa nổi tiếng trên thị trường dùng để tạo mô hình và hoạt ảnh 3D. Các nhân vật 3D tạo bằng chương trình này sẽ được lưu với định dạng .chr.

Các đặc tính hình học, đặc điểm ánh sáng, và các đặc tính quan trọng khác đều được chứa trong một file .chr.

chr tập tin -phần mềm có thể mở chr tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem chr tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới chr tập tin
  • Autodesk 3ds Max 2014