Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.CL5 Phần mở rộng tập tin

Tập tin cl5 là gì và làm sao mở nó - Easy Cd Creator Saved Project File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin cl5 không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở cl5 trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin cl5 bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin .cl5 dùng để giới thiệu các dự án CD hoặc DVD sử dụng Easy CD Creator của Sonic Solutions. Tập tin thể hiện nội dung, tuy nhiên không làm nổi bật nội dung âm thanh hoặc video.

Mở rộng tập tin này có thể được sử dụng bởi dự án lưu bằng East CD Creator 5.

cl5 tập tin -phần mềm có thể mở cl5 tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem cl5 tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới cl5 tập tin
  • Roxio Easy CD Creator 5