Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.CLASS Phần mở rộng tập tin

Tập tin class là gì và làm sao mở nó - Java Bytecode Class File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin class không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở class trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin class bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin .class thực chất là các tập tin nhỏ gộp lại thành tập tin .java. Nó được tạo bởi Java Compiler. Định dạng này chứa các mã nhị phân bytecode.

Chương trình có thể đọc file .class là Java Runtime Environment (JRE).

class tập tin -phần mềm có thể mở class tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem class tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới class tập tin
DJ Java Decompiler 3.12.12.101
Giải nén file Java
Đánh giá của người dùng
dirtyJOE 1.7 (c529)
Tải về dirtyJOE, phiên bản 1.7 (c529)
Đánh giá của người dùng

Mở class tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Eclipse IDE for Java Developers
  • Oracle Java Runtime Environment
  • JD-GUI
  • ClassEditor
  • Apple Jar Launcher

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp class Logo Windows