Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.CLS Phần mở rộng tập tin

Tập tin cls là gì và làm sao mở nó - LaTeX Document Class File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin cls không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở cls trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin cls bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

LaTeX là một ngôn ngữ đánh dấu văn bản phổ biến. Những tập tin viết bằng ngôn ngữ này sẽ được lưu bằng định dạng .cls.

Sau khi cài đặt phần mềm LaTeX, một số tập tin CLS chứa template sẽ tự động được lưu.

cls tập tin -phần mềm có thể mở cls tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem cls tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới cls tập tin
  • MiKTeX
  • TeXworks
  • proTeXt
  • LyX/Mac
  • TeXnicCenter
  • Texmaker
  • TeXShop