Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.CMF Phần mở rộng tập tin

Tập tin cmf là gì và làm sao mở nó - Cal3D Binary Mesh File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin cmf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở cmf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin cmf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin mắc lưới 3D được tạo ra từ Cal3D, một thư viện kí tự hình ảnh động được điều khiển trong C++; lưu trữ thông tin địa lý 3D của một ký tự bằng cách sử dụng đa giác tạo nút và góc; sử dụng để cấu trúc ký tự. Các mắc lưới Cal3D có thể được lưu trữ dưới dạng XML bằng cách sử dụng phần mở rộng .XMF.

cmf tập tin -phần mềm có thể mở cmf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem cmf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới cmf tập tin
  • Cal3dViewer
  • Short Fuze Limited Moviestorm
  • Cal3D
  • Cal3d2ogre