Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.CML Phần mở rộng tập tin

Tập tin cml là gì và làm sao mở nó - Chemical Markup Language Document File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin cml không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở cml trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin cml bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Bạn có thể dễ dàng lưu tập tin .cml dưới các định dạng Chemical Markup Language là một ngôn ngữ chuẩn cụ thể hóa các thông tin về cấu trúc phân tử của hóa chất.

Nó rất hữu ích để trao đổi và lưu trữ dữ liệu hóa chất.

cml tập tin -phần mềm có thể mở cml tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem cml tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới cml tập tin
  • Open Babel
  • Avogadro
  • Bioclipse
  • iBabel