Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.CMS Phần mở rộng tập tin

Tập tin cms là gì và làm sao mở nó - Connection Manager Service Profile

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin cms không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở cms trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin cms bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin sử dụng bởi Windows Connection Manager, một gói phần mềm cho phép quản trị hệ thống cài đặt một đường kết nối từ xa cho người sử dụng; tạo ra bởi chương trình CMAK (Connection Manager Administrator Kit) và chứa những thông tin cấu hình dành cho danh bạ điện thoại để kết nối từ xa.

cms tập tin -phần mềm có thể mở cms tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem cms tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới cms tập tin
  • Microsoft Connection Manager Administration K

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp cms Logo Windows