Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.COD Phần mở rộng tập tin

Tập tin cod là gì và làm sao mở nó - Compiled Source Code File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin cod không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở cod trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin cod bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Các tập tin .cod là các mã nguồn. Một file .cod chứa rất nhiều mã nguồn gộp lại. Loại tập tin này thường được sử dụng trong các điện thoại di động Blackberry.

Các tập tin .cod hầu hết được dùng để tạo các chương trình khác nhau.

cod tập tin -phần mềm có thể mở cod tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem cod tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới cod tập tin
  • dataBased Intelligence dBASE
  • Microsoft Visual Studio 2013
  • Research In Motion BlackBerry JDE

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp cod Logo Windows