Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.CPX Phần mở rộng tập tin

Tập tin cpx là gì và làm sao mở nó - Oracle ADF Binding Context File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin cpx không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở cpx trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin cpx bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin được sử dụng bởi các ứng dụng Oracle Application Development Framework (ADF); chứa thông tin truy tìm trang web cũng như dữ liệu gắn kết trang web đến nguồn dữ liệu; tạo ra khi một điều khiển dữ liệu được đưa vào một trang web thông qua JDeveloper HTML Visual Editor. Những tập tin CPX thường được tin thấy với tên DataBindings.xml . Chúng được lưu dưới định dạng XML.

cpx tập tin -phần mềm có thể mở cpx tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem cpx tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới cpx tập tin
  • Oracle JDeveloper