Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.CRX Phần mở rộng tập tin

Tập tin crx là gì và làm sao mở nó - Google Chrome Extension Installer File Format

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin crx không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở crx trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin crx bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tệp mở rộng CRX thêm những chủ để (theme) hay tính năng bổ sung vào trình duyệt web Chrome của google và thường được lưu lại dưới định dạng file nén. Nó thường bao gồm tệp đuôi .JSON, .JS và những định dạng khác như chương trình thực thi, hình ảnh dùng để cài những addon trong trình duyệt như trình đọc tin tức, trình chặn quảng cáo và game.

Để cài đặt bằng tay những trình mở rộng trong Chrome (extensions) bạn có thể kéo tập tin CRX vào trong cửa sổ trình mở rộng.

crx tập tin -phần mềm có thể mở crx tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem crx tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới crx tập tin
Google Chrome 71.0.3578.80
Trình duyệt nổi danh đến từ Google
Đánh giá của người dùng

Mở crx tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • 7-Zip