Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.CTX Phần mở rộng tập tin

Tập tin ctx là gì và làm sao mở nó - Valve ICE Encoded Script

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin ctx không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở ctx trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin ctx bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Đoạn mã trò chơi được giải mã bằng mật mã Information Concealment Engine (ICE), sử dụng trong trò chơi Valve như Team Fortress 2 (TF2) và Counter Strike; sử dụng cho những đoạn mã trò chơi đặc biệt khiến cho người sử dụng khó có thể làm giả mạo. Những tập tin CTX có thể được chuyển đổi thành những tập tin .TXT bằng phần mềm Ctx Converter. Ghi chú: những mã CTX được tạo ra bằng chương trình Vice cùng với Valve SDK.

ctx tập tin -phần mềm có thể mở ctx tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem ctx tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới ctx tập tin
  • Ctx Converter